Het is gênant dat platforms het moeten doen met 1.000 euro ‘geluksubsidie’

Roos Kapteijns is al bijna 30 jaar manager van gehandicaptenplatform Den Bosch. Eind dit jaar gaat ze met pensioen. ‘De afgelopen jaren heb ik een droombaan gehad. Het is ontzettend druk, maar ook superveelzijdig en ik werk met fantastische vrijwilligers.’ Roos ademt inclusie. Zo heeft zij haar man als vrijwilliger gestrikt voor de toegankelijkheidswerkgroep. Tijdens de vele wandelingen die ze graag maakt, doet zij haast als vanzelfsprekend een toegankelijkheidscheck. En ook haar kinderen en inmiddels kleinkinderen hebben vanaf kleins af aan meegekregen: een beperking heb je, maar je wordt gehandicapt door een ontoegankelijke maatschappij.

Wat moet er beter in gemeenten?

Roos: “Gemeenten moeten Lokale gehandicaptenplatforms fatsoenlijk faciliteren en de Lokale Inclusie Agenda niet alleen opstellen maar ook grondig uitvoeren!”

Waarom moeten lokale platforms beter worden gefaciliteerd?

Lokale gehandicaptenplatforms bieden kennis en ervaringsdeskundigheid. Daarmee kunnen beleidsmakers beslissingen maken zonder dat mensen worden uitgesloten. Roos is de enige betaalde kracht bij gehandicaptenplatform Den Bosch, maar in de regio ziet zij dat Den Bosch daarin een uitzondering is.

Bijna alle platforms in de regio zijn op vrijwilligersbasis: ”Lokale belangenbehartiging omvat ontzettend veel levensgebieden en thema’s. Om effectief te zijn, moet je zorgvuldig een netwerk opbouwen in de gemeenschap, de ambtenarij en de lokale politiek. Dat is haast onmogelijk alleen maar op vrijwilligersbasis. Het is gênant als platforms het moeten doen met 1.000 euro ‘geluksubsidie’. Denk alleen al aan reiskosten die mensen maken.”

Roos ziet de schaarse bekostiging van lokale platforms als een landelijk probleem. “In het VN-verdrag staat ‘niets over ons, zonder ons’ centraal. Faciliteer die ‘ons’ dan ook!”.

Waarom moet de Lokale Inclusie Agenda beter worden uitgevoerd?

“Je merkt dat de gemeente niet voldoende mensen en budget vrijmaakt om de Lokale Inclusie Agenda grondig uit te voeren.” Vorig jaar (2021) is in Den Bosch de Lokale Inclusie Agenda (LIA) opgesteld. Deze omvat meer dan alleen toegankelijkheid, maar gaat ook bijvoorbeeld over voldoende stageplekken voor studenten met een beperking.

Roos is blij met de goede intenties van de gemeente. Tegelijkertijd ziet ze dat de LIA wordt ondergebracht bij één beleidsmedewerker als extra dossier. Roos: “Inclusie gaat juist iedereen aan. Met een uitvoeringsagenda zonder budget of mensen red je het niet.”

Volgens Roos is het belangrijk dat de gemeente goed samenwerkt en voldoende budget beschikbaar stelt om alle levensthema’s op te kunnen pakken. Daarvoor moeten gemeenten volgens Roos een omslag maken in het denken. “Men moet beseffen dat je uiteindelijk winst boekt op het uitvoeren van de LIA. Neem toegankelijkheid: een doordachte inclusieve visie verdient zichzelf terug. Je hoeft dan niet achteraf allerlei aanpassingen te doen aan bijvoorbeeld de openbare ruimte of een gebouw. Als je het welbevinden van mensen met een beperking verbetert, scheelt dat op termijn ook ontzettend veel zorgkosten.”