Slagen binnen regulier onderwijs weldegelijk mogelijk

Mijn naam is Laura Bliek, ik ben 23 jaar en studeer rechten. Laura zit in een rolstoel vanwege een spierziekte en kan daardoor alleen haar linkerduim bewegen. Dit staat haar niet in de weg in het nastreven van haar dromen. Tot haar 18e heeft Laura op het speciaal onderwijs gezeten. Daarna is ze gaan studeren aan de Hogeschool en nu aan de Universiteit.

Wat moet er volgens jou hoger op de politieke agenda?

‘Toegankelijk regulier onderwijs en verbeteringen binnen het speciaal onderwijs.’

Waarom?

‘Goed onderwijs is een recht voor iedere leerling en dus ook voor mensen met een handicap!’

Sociale contacten

‘Doordat ik heel lang op het speciaal onderwijs heb gezeten, heb ik sociale contacten gemist in de buurt en ben ik vrij geïsoleerd opgegroeid. Mentaal ben ik altijd prima in staat geweest onderwijs te volgen, maar door de ontoegankelijke gebouwen en te grote klassen kon ik niet naar het reguliere onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs gaan veel docenten er vanuit dat je niet verder gaat studeren, maar gebruik gaat maken van voorzieningen zoals dagbesteding.’

Gelijkwaardig meedoen

Dit is volgens Laura niet alleen demotiverend, maar weerhoudt leerlingen er ook van hun potentie te ontwikkelen. ‘Op het HBO en de Universiteit heb ik gemerkt dat het wel degelijk mogelijk is om binnen het reguliere onderwijs te slagen en dat dit veel kan bijdragen aan je ontwikkeling en sociale contacten. Daarnaast is het van belang dat de ‘reguliere student’ ziet dat mensen met een handicap gelijkwaardig kunnen meedoen in de samenleving.’