Stel de persoon voorop en niet het geld

Miranda Wiegers had altijd al belangstelling voor wet- en regelgeving. Dat bepaalde haar studiekeuze. Ze deed een studie tolk-vertaler op juridisch gebied en een studie sociaaljuridische dienstverlening. Vanwege haar beperking is Miranda arbeidsongeschikt verklaard. Maar ze weigert achter de geraniums te gaan zitten. Haar kennis zet ze nu in voor Samen Onbeperkt, de organisatie die de belangen behartigt van Maastrichtenaren met een beperking en chronische ziekte. Daar houdt ze zich bezig met de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wat moet er volgens jou hoger op de agenda?

“De gemeente zou meer moeten investeren in mensen die afhankelijk zijn van de Wmo.” vindt Miranda. “Nu wordt er alleen maar bezuinigd. Op de regiotaxi, op scootmobielen en op hulp bij het huishouden. De wachttijden voor huishoudelijke hulp lopen op. Alleen terminale patiënten krijgen nog onmiddellijk huishoudelijke hulp. Alle andere nieuwe aanvragen komen op een lange wachtlijst. En dat terwijl de tekorten in het sociaal domein in Maastricht niet eens veroorzaakt worden door de Wmo.”

Wie afhankelijk is van Wmo-voorzieningen heeft al vaak een kleine beurs. Miranda: “Deze bezuinigingen hebben als gevolg dat mensen niet leven, maar overleven. Ze kunnen niet meer meedoen. Dat is in tegenspraak met de Wmo, die er juist voor bedoeld is dat mensen kunnen participeren. Een gemeente als Maastricht zou een Wmo-beleid moeten voeren waarin mensen centraal staan. Maastricht maakt nota bene deel uit van het koploperprogramma ‘gemeenten VN-verdrag Handicap’.”

Waarom?

“Kijk naar wat iemand kan.” zegt Miranda. “Met passende voorzieningen stimuleert de gemeente dat mensen meedoen en zich meer inzetten. Daarmee is ook een breder maatschappelijk belang gediend: zo blijft kennis en kunde behouden. Stel dus de persoon voorop en niet het geld.”