Stel de vraag ‘Hoe wordt het VN-verdrag hierin meegenomen?’

Sven Pluimers is 26 jaar en heeft doorgaans een drukke week. Hij werkt als sales-ondersteuner bij reclamebureau ESH Media en is daarnaast erg actief als belangenbehartiger voor mensen met een beperking. Sven zet zich in voor de Landelijke Cliëntenraad. En ondanks zijn recente verhuizing is hij op lokaal niveau actief in zijn voormalige woonplaats Woerden. Daar is hij fractievolger voor Progressief Woerden. Fractievolgers ondersteunen een fractie bij het inhoudelijk verdiepen van bepaalde onderwerpen en het verbinding leggen met inwoners. Kortom: Sven is een allround belangenbehartiger die zich sterk maakt voor een inclusieve samenleving. Op alle niveaus. In zijn vrije tijd slaat hij ook nog graag een balletje op het hockeyveld in de G1 bij zijn hockeyclub.

Wat moet er beter in gemeenten?

Op die vraag heeft Sven een helder antwoord: “Mensen met een beperking moeten beter betrokken worden bij de plannen die gemeenten maken.”

Waarom?

“Het is nog geen vanzelfsprekendheid dat mensen met een beperking betrokken worden bij de plannen die hen aangaan.” legt hij uit. “Er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen; Wanneer je plannen maakt over mensen, ga dan actief op zoek naar contact met de mensen over wie die plannen gaan. Ga bijvoorbeeld op bezoek bij een begeleid wonen-plek, of plaats een oproep in de plaatselijke krant dat je met mensen in gesprek wilt.”

Sven heeft de afgelopen jaren verschillende dingen bereikt, onder meer door zijn goede band met de burgemeester van Woerden en door zich in de gemeenteraad uit te spreken over thema’s. Zo werkt de Gemeente Woerden met prokkelduo’s tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een prokkelduo is een stel Woerdenaren van wie de ene een kwetsbaarheid heeft en de ander niet. Dit koppel monitort het stemproces en noteert wat verbeterd kan worden, op basis van de stemervaringen op de dag van de verkiezingen. Ook is er het Samenspeelakkoord, waarbij de gemeente geld vrij heeft gemaakt om speeltuinen toegankelijk te maken. Andere aandachtspunten zijn het toegankelijk maken van evenementen en het organiseren van kenniscafés voor werkgevers om hen te stimuleren mensen met een beperking in dienst te nemen.

Bewustwording is heel belangrijk

“Om echt rekening te houden met mensen met een beperking is bewustwording heel belangrijk.” geeft Sven aan. Daarom is er volgens hem een belangrijke rol weggelegd voor belangenbehartigers. “Inclusie moet je meenemen. Door simpelweg de vraag te stellen: Hoe wordt het VN-verdrag hierin meegenomen?” Sven heeft deze vraag gesteld bij de omgevingsvisie van gemeente Woerden. “Mensen zijn vaak juist erg blij als je dit aankaart. Ik krijg er waardering voor vanuit de gemeenteraad.”