Voor waardigheid is een eigen inkomen belangrijk

Rineke Mesman heeft zich haar hele (werkzame) leven ingezet voor diversiteit in de brede zin van het woord met als doel een inclusieve samenleving. De kern daarbij is waardigheid, waardigheid in veelkleurigheid. Ze is met pensioen en nog steeds actief.

Wat moet er volgens jou hoger op de politieke agenda?

De politiek moet serieus werk maken van regelingen om mensen met een beperking aan werk te helpen. Desnoods met quota. En met voldoende ondersteuning op het werk. Wie vanwege een beperking niet kán werken, moet een ruimhartig inkomen krijgen.

Waarom?

Voor waardigheid is het zo belangrijk om een eigen inkomen te hebben. Om werk te hebben. De huidige regelgeving voor mensen met een arbeidsbeperking heeft hierin gefaald.

Als het over mensen met een beperking gaat, gaat het te vaak over zorg. “Daarmee worden we tot object gemaakt: je bént je beperking. Terwijl ik een beperking héb. In mijn geval ten gevolge van polio in mijn jeugd. Ik wil niet gecompenseerd worden. Ik wil zijn wie ik ben.” Mensen met een beperking dragen hier ook zelf een verantwoordelijkheid. Ze zijn nu onzichtbaar. “Word actief in een vakbond. Of in andere maatschappelijke organisaties. Trek zelf aan de touwtjes.”

Rineke ziet zichzelf als een ambassadeur, een verbinder, iemand die graag voor de troepen uit loopt. Dat heeft trouwens ook een keerzijde. “Ik heb me nooit neer willen leggen bij mijn beperking. Daardoor ben ik mezelf soms voorbijgelopen. Nu heb ik meer oog voor belemmerende kanten van mijn beperking.”