Nederland telt ruim 2 miljoen mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Het is belangrijk dat deze stemmen gehoord en gezien worden door de politiek.

Te weinig gehoord en betrokken

Lokale politici nemen nog steeds te vaak besluiten waarbij ze onvoldoende rekening houden, of zelfs helemaal geen rekening houden met de gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Gemeenten zeggen wel dat ze het VN-verdrag Handicap willen uitvoeren, maar bij het nemen van daadwerkelijke besluiten of het maken van gemeentelijke wet- en regelgeving verliezen ze dat toch vaak weer uit het oog.

Met de actie #2MiljoenStemmen willen we lokale politici hierop aanspreken en ze bewegen het anders te gaan doen. En we willen duidelijk maken dat écht meedoen pas lukt, wanneer wij betrokken en gehoord worden, ook bij het maken van beleid dat ons aangaat. Ook dat gebeurt nog steeds te weinig.

Politici spreken zich nu uit

De aanloop naar de verkiezingen is dé tijd om politici hierop aan te spreken. Want juist nu spreken politici zich uit waarvoor zij zich de komende vier jaar gaan inzetten. Daar willen we gebruik van maken. We willen politici nadrukkelijk oproepen zich in de nieuwe gemeenteraad in te zetten voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan mensen met een beperking volwaardig en zonder belemmeringen kunnen deelnemen en betrokken worden bij het maken van beleid.

Onze onderwerpen zichtbaar maken

Met deze actie willen we zoveel mogelijk mensen laten meedoen aan het online debat rond de verkiezingen. En daarmee hun stem laten horen aan de politiek. Daarmee laten ze politici weten welke onderwerpen hoog op de agenda van de nieuwe gemeenteraad moeten komen. Hoe meer verhalen en reacties gedeeld worden, hoe zichtbaarder onze onderwerpen worden.

Geen stemadvies

Met deze actie geven we geen stemadvies. We delen onze verhalen en bespreken onderwerpen die voor ons belangrijk zijn tijdens verkiezingen. Zo geven we elkaar en de politici meer inzicht in wat er speelt. En we geven politici de mogelijkheid hierover met ons in gesprek te gaan en standpunten in te nemen. Wat ieder voor zich dan weer kan meenemen in de uiteindelijke stemkeuze.